שינוי פרספקטיבה

האם אנחנו מאמינים מיד לפרשנות הראשונה של המח שלנו על כל סיטואציה, או שיש לנו יכולת לבחור או ליצור פרשנות אחרת? פרק 2 מוקדש ל… שינוי פרספקטיבה. כרגיל, נשמח לקרוא את דעתכם.